Η Εταιρία

Η ΜΤΜ αποτελεί σήμερα μια από τις πιο σύγχρονες εμπορικές-τεχνικές Εταιρίες στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας.

Η ΜΤΜ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, καθιερώθηκε και δραστηριοποιείται κύρια σε εφαρμογές ενεργειακού ενδιαφέροντος όπως:

Κλιματισμός - Ψύξη - Εξαερισμός - Φυσικό αέριο - Θέρμανση - Ηλιακά Συστήματα - Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Η ΜΤΜ επίσης δραστηριοποιείται σε Κτιριακές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προσβλέποντας στην συντήρηση και αναβάθμιση αυτών.

Η ΜΤΜ διαθέτει υψηλού επιπέδου υποδομές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης, σύγχρονη οργανωτική διάρθρωση και ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Η ΜΤΜ έχει επενδύσει σε υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό για εξειδικευμένες εργασίες "TURN KEY PROJECTS".

Η ΜΤΜ παρέχει στους πελάτες της συμβουλές σε θέματα μελέτης, εγκατάστασης, συντήρησης, καθώς οι μηχανικοί της εταιρίας διαθέτουν επιστημονική γνώση και την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία.
Η ΜΤΜ επιδιώκει διαρκή ανάπτυξη, που στηρίζεται και εντάσσεται στο πλαίσιο:

© 2024 all rights reserved
MtM Systems - Gamvetta 66-68 P.C. 546 42 Thessaloniki - Phone: 2310 588 566 - Fax: 2310 588 565 - E-mail: info@mtm.gr -

Powered by Tsitiridis Ioannis